nadpiss

Konferencie Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
28. medzinárodný seminár Výpočtová štatistikaVážené kolegyne, vážení kolegovia,

srdečne vás pozývame na 28. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika (VS2019), ktorý sa uskutoční 5. a 6. decembra 2019 v Bratislave na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Prezentačnom centre AMOS.
Cieľom seminára je prezentácia aktuálnych poznatkov z oblasti na rozhraní štatistiky a počítačov, výmena skúseností z danej oblasti medzi zúčastnenými, vzájomné zoznámenie sa účastníkov. V rámci programu sa uskutoční aj Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov.

Podrobnejšie informácie o medzinárodnom seminári Výpočtová štatistika budú pridané priebežne.Miesto konania: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 4, Prezentačné centrum AMOS, pavilón B1
Dátum konania od: 5. december 2019
Dátum konania do: 6. december 2019
Organizátor: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť,
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Kontaktný email: Iveta.Stankovicova@fm.uniba.sk
Podrobné informácie: Pozvánka na konferenciu