nadpiss

Konferencie Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
STAKAN 2019Milé kolegyne, milí kolegovia,

pozývame vás na konferenciu STAKAN 2019, ktorá sa uskutoční 11.-13. októbra 2019 v priestoroch zámku v Křtinách, v obci, ktorá je ukrytá na hornom okraji krasového Josefovského údolia, asi 15 km severovýchodne od Brna.

Konferencia STAtističtí KANtoři je spoločnou akciou Českej štatistickej spoločnosti (ČStS) a Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (SŠDS). Vzhľadom na to, že počet odborných konferencií z oblasti štatistiky a pravdepodobnosti považujeme za dostatočný, rozhodli sme sa, že tematikou konferencie bude (v súlade s jej názvom) hlavne výuka štatistiky na stredných a vysokých školách. Priali by sme si, aby sa konferencia stala miestom stretnutia učiteľov a doktorandov, ktorí by sa radi podelili o vlastné skúsenosti z výuky, a prípadne načerpali inspiráciu, ako to robia inde. Zároveň uvítame aj tých, ktorí budú mať záujem predniesť príspevok z oblasti pravdepodobnosti a štatistiky, ktorý sa k výuke priamo nevzťahuje.

Konferencie je možné sa zúčastniť aj bez vlastného príspevku. Nepočítame s vydaním konferenčného zborníku, no záujemcom ponúkame možnosť publikovať svoj príspevok v recenzovanom časopise Informační bulletin České statistické společnosti.

Téma konferencie
Výuka štatistiky na vysokých a stredných školách alebo Ako to učím ja

Dôležité termíny
Registrácia: do 23. júna 2019
Vložné (2 800,- Kč): do 23. júna 2019
Abstrakt: do 31. augusta 2019
Príspevok: do 15. septembra 2019

Elektronická prihláška
Online registračný formulár nájdete na adrese www.statspol.cz/STAKAN19/registrace.php.

Kontakt
Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 33 Ostrava Poruba
Česká republika
e-mail: Martina.Litschmannova < at > vsb.cz

Ďalšie informácie o konferencii nájdete na webovej stránke www.statspol.cz/STAKAN19.Miesto konania: Křtiny, Česká republika
Dátum konania od: 11. október 2019
Dátum konania do: 13. október 2019
Organizátor: Česká štatistická spoločnosť,
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
Kontaktný email: Martina.Litschmannova (at) vsb.cz
Podrobné informácie: Pozvánka na konferenciu
Program konferencie