nadpiss

Konferencie Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
EKOMSTAT 201933. vedecká konferencia EKOMSTAT 2019 s tematikou Kvantitatívne metódy na podporu rozhodovania vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi sa uskutočnila od 2. júna do 5. júna 2019 v Trenčianskych Tepliciach.

Ciele konferencie boli nasladovné:
oboznámenie sa, diskusia a prezentácia vybraných metód na podporu rozhodovania vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi, výsledkov matematickej a ekonomickej štatistiky, makroekonomických prognóz a spracovania údajov pre potreby ekonomických analýz, marketingových výskumov, riadenia kvality a ich softvérového spracovania v praxi, analýz rozličných činnosti, filozofických aspektov a iných oblastí.

Ďalšie podrobnosti o vedeckej konferencii EKOMSTAT 2019 nájdete na pravej strane tejto stránky (dokumenty na stiahnutie).Miesto konania: Trenčianske Teplice, Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov (DSZSU)
Dátum konania od: 2. jún 2019
Dátum konania do: 5. jún 2019
Organizátor: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť,
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied,
Inštitút zamestnanosti,
PROFINI n. o.
Kontaktný email: ivan.lichner@savba.sk
Podrobné informácie: Pozvánka na konferenciu
Zborník abstraktov
Program konferencie