nadpiss

Konferencie Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
Pohľady na ekonomiku Slovenska 2019Konferencia POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2019 sa uskutočnila vo štvrtok 25. apríla 2019 v spoločenskej miestnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tematikou konferencie bolo Starnutie obyvateľstva na Slovensku a výzvy pre náš dôchodkový systém.

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Alexandra Balleka, predsedu Štatistického úradu SR.

Ciele konferencie boli:
1) Prezentovať výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a diskutovať o alternatívnych scenároch vývoja.
2) Diskutovať o trendoch starnutia obyvateľstva na Slovensku a o výzvach pre náš dôchodkový systém.

Prednášali a diskutovali odborníci z/zo:
Štatistického úradu SR, Infostatu, Ekonomického ústavu SAV, Ekonomickej univerzity v Bratislave, NBS a komerčných bánk ale aj ďalší.

Zborník príspevkov PES 2019

Fotogaléria z konferencie

Ďalšie podrobnosti o konferencii a program podujatia nájdete na pravej strane tejto stránky (Podrobné informácie - Pozvánka na konferenciu).Miesto konania: Spoločenská miestnosť v starej budove V-1 Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dátum konania od: 25. apríl 2019
Dátum konania do: 25. apríl 2019
Organizátor: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť,
Štatistický úrad Slovenskej republiky,
Ekonomický ústav SAV,
FHI EU Bratislava
Kontaktný email: Iveta.Stankovicova@fm.uniba.sk
Podrobné informácie: Pozvánka na konferenciu
Zborník abstraktov
Program konferencie