nadpiss

Konferencie Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
Pohľady na ekonomiku Slovenska 2019Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

srdečne vás pozývame na tradičnú konferenciu POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2019, ktorá sa v tomto roku uskutoční
vo štvrtok 25. apríla 2019 od 13:00 do 17:00
v spoločenskej miestnosti v starej budove V-1 Ekonomickej univerzity v Bratislave na Dolnozemskej ulici č. 1 v Petržalke. Tematikou konferencie je Starnutie obyvateľstva na Slovensku a výzvy pre náš dôchodkový systém.

Konferencia sa uskutoční pod záštitou Alexandra Balleka, predsedu Štatistického úradu SR.

Ciele konferencie:
1) Prezentovať výsledky aktuálnych prognóz vývoja HDP a diskutovať o alternatívnych scenároch vývoja.
2) Diskutovať o trendoch starnutia obyvateľstva na Slovensku a o výzvach pre náš dôchodkový systém.

Prednášať a diskutovať prídu odborníci z/zo:
Štatistického úradu SR, Infostatu, Ekonomického ústavu SAV, Ekonomickej univerzity v Bratislave, NBS a komerčných bánk ale aj ďalší.

Dôležité termíny:
Termín pre príspevky do zborníka: do 15. apríla 2019.

Termín registrácie:
Prihlášku na konferenciu POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2019 prosíme zaslať elektronicky, cez webovú stránku www.ssds.sk do 15. apríla 2019. K podaniu záväznej elektronickej prihlášky na konferenciu je potrebné, aby ste mali používateľské konto na stránke www.ssds.sk. Používateľské konto si môžete vytvoriť v časti Registrácia (viď v hornom menu stránky). Prihlásiť sa na stránku svojim používateľským kontom môžete kliknutím na menu prihlásiť v pravom hornom rohu stránky. Po prihlásení používateľským kontom na stránku www.ssds.sk sa vráťte na túto podstránku a v dolnej časti stránky sa Vám objaví elektronický prihlasovací formulár na konferenciu.

Termín na úhradu vložného:
Vložné na konferenciu je dobrovoľné, odporúčaná výška je min. 10 EUR (študenti a dôchodcovia zdarma). Vložné je možné uhradiť na účet SŠDS do 20. 4. 2019.
IBAN: SK33 7500 0000 0040 2124 4256, VS: 1902, ŠS: IČO, v poznámke platby: meno účastníka. Vložné na konferenciu je možné uhradiť aj pri prezentácii v hotovosti. SŠDS nie je platcom DPH.

Dĺžka vystúpenia účastníkov bude max. 15 minút. Hlavná diskusia k problematike sa uskutoční na záver konferencie. Písomné príspevky prednášajúcich budú uverejnené v konferenčnom zborníku. Termín zaslania príspevkov na adresu Iveta.Stankovicova@fm.uniba.sk je do 15. apríla 2019. Zborníky všetkých konferencií Pohľady na ekonomiku Slovenska (PES) sú dostupné na stránke www.ssds.sk v bloku Iné dokumenty – Archív zborníkov.

Kontaktná osoba:
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.
Katedra informačných systémov, Fakulta managementu UK v Bratislave
Odbojárov 10, P.O. Box 95,
820 25 Bratislava 25, Slovenská republika
e-mail: Iveta.Stankovicova@fm.uniba.sk

Ďalšie podrobnosti o konferencii a program podujatia nájdete na pravej strane tejto stránky (Podrobné informácie - Pozvánka na konferenciu).Miesto konania: Spoločenská miestnosť v starej budove V-1 Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dátum konania od: 25. apríl 2019
Dátum konania do: 25. apríl 2019
Organizátor: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť,
Štatistický úrad Slovenskej republiky,
Ekonomický ústav SAV,
FHI EU Bratislava
Kontaktný email: Iveta.Stankovicova@fm.uniba.sk
Podrobné informácie: Pozvánka na konferenciu