nadpiss

Konferencie Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
Nitrianske štatistické dni 2019Nitrianske štatistické dni sa uskutočnili 4. a 5. apríla 2019 (vo štvrtok a piatok) na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a v priestoroch Pracoviska Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre. Išlo už o 10. ročník tejto medzinárodnej konferencie, ktorý bol opäť veľmi úspešný.


Fotogaléria z Nitrianskych štatistických dní 2019


Podrobné informácie o konferencii a program podujatia nájdete v priloženej pozvánke na pravej strane tejto stránky, v časti Podrobné informácie.Miesto konania: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dátum konania od: 4. apríl 2019
Dátum konania do: 5. apríl 2019
Organizátor: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť,
Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
Pracovisko Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre
Kontaktný email: jmedova@ukf.sk
Podrobné informácie: Pozvánka na konferenciu
Program konferencie