nadpiss

Konferencie Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov 2018Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov sa uskutočnila v rámci 27. semináru Výpočtová štatistika vo štvrtok 6. 12. 2018 v Prezentačnom centre AMOS, pavilón B1, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4.
V piatok 7. 12. 2018 sa uskutočnilo pásmo prednášok pre študentov - mladých štatistikov - s názvom Pohľady do analytiky - Analytika očami profesionálov.

Program 27. medzinárodného semináru Výpočtová štatistika na stiahnutie

Zborník abstraktov a príspevkov (na stiahnutie)

Program prednáškového pásma: Analytika očami profesionálov

Kontaktná osoba:
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.
Katedra informačných systémov, Fakulta managementu UK v Bratislave
Odbojárov 10, P.O. Box 95,
820 25 Bratislava 25, Slovenská republika
e-mail: Iveta.Stankovicova@fm.uniba.sk

Ďalšie informácie o prehliadke prác nájdete na pravej strane tejto stránky (v časti Podrobné informácie).Miesto konania: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 4, Prezentačné centrum AMOS, pavilón B1
Dátum konania od: 6. december 2018
Dátum konania do: 7. december 2018
Organizátor: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť,
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
SAS SLOVAKIA, s.r.o.
Kontaktný email: Iveta.Stankovicova@fm.uniba.sk
Podrobné informácie: Pozvánka na konferenciu
Šablóna pre študentov Šablóna vo formáte .dotx