nadpiss

Konferencie Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
27. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika27. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika (VS2018) sa uskutočnil 6. a 7. decembra 2018 v Bratislave na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Prezentačnom centre AMOS.
Cieľom seminára bolo prezentácia aktuálnych poznatkov z oblasti na rozhraní štatistiky a počítačov, výmena skúseností z danej oblasti medzi zúčastnenými, vzájomné zoznámenie sa účastníkov. V rámci programu sa uskutoční aj Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov.

Program 27. medzinárodného semináru Výpočtová štatistika na stiahnutie

Zborník abstraktov a príspevkov (na stiahnutie)

Kontaktná osoba:
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.
Katedra informačných systémov, Fakulta managementu UK v Bratislave
Odbojárov 10, P.O. Box 95,
820 25 Bratislava 25, Slovenská republika
e-mail: Iveta.Stankovicova@fm.uniba.sk

Ďalšie podrobné informácie o seminári ako aj program semináru nájdete na pravej strane tejto stránky (v časti Podrobné informácie).Miesto konania: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Bratislava 4, Prezentačné centrum AMOS, pavilón B1
Dátum konania od: 6. december 2018
Dátum konania do: 7. december 2018
Organizátor: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť,
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Kontaktný email: Iveta.Stankovicova@fm.uniba.sk
Podrobné informácie: Pozvánka na konferenciu