nadpiss

Konferencie Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
Slávnostná troj-konferencia SŠDSSlávnostná troj-konferencia Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti sa uskutočnila od 18. júna do 20. júna 2018 v Účelovom zariadení Papiernička Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky v obci Častá na Slovensku.

Rámcový program troj-konferencie
 • 18.6.2018 (pondelok) – Slávnostná konferencia k 50. výročiu založenia Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti,
 • 19.6.2018 (utorok) – Konferencia Pohľady na ekonomiku Slovenska (PES 2018),
  téma: 100 rokov od vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov (1918 – 2018),
 • 20.6.2018 (streda) – Konferencia FERNSTAT 2018,
  téma: 25 rokov samostatnej Slovenskej republiky a štatistiky (1993 – 2018).

 • Fotogaléria zo Slávnostnej konferencie k 50. výročiu založenia SŠDS

  Fotogaléria z konferencie Pohľady na ekonomiku Slovenska 2018

  Fotogaléria z konferencie FERNSTAT 2018


  Podrobný program Slávnostnej troj-konferencie SŠDS na stiahnutie


  Dôležité termíny a informácie pre autorov
 • do 22.4.2018 prosíme zaslať finálnu verziu článkov/prognóz do zborníka PES 2018 (zborník PES 2018 bude publikovaný v apríli 2018 na webovej stránke SŠDS),
 • do 20.5.2018 prosíme zaslať záväznú prihlášku na troj-konferenciu (alebo na niektorú časť troj-konferencie) prostredníctvom online registračného formulára, a zaplatiť konferenčné vložné,
 • do 1.6.2018 prosíme zaslať abstrakty článkov resp. vystúpení do zborníka zo slávnostnej konferencie SŠDS (zborník dostanú účastníci na konferencii),
 • do 5.9.2018 prosíme zaslať články do zborníka FERNSTAT 2018 (len v anglickom jazyku) pripravené v nasledujúcej šablóne: template_fernstat2018.doc (všetky pokyny sú detailne uvedené v šablóne a je potrebné zachovať súbor vo formáte doc; kliknutím na názov šablóny si ju môžete uložiť).

 • Abstrakty, články a prognózy prosíme zaslať e-mailom na adresu prispevky@ssds.sk, prípadne priamo na adresu administrátora webovej stránky SŠDS: adm.ssds@gmail.com.


  Zborník príspevkov konferencie Pohľady na ekonomiku Slovenska (PES 2018) na stiahnutie


  Kontakt
  Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
  E-mail: slavnostna@ssds.sk
  E-mail: adm.ssds@gmail.com


  Ďalšie podrobné informácie o konferencii, programovom a organizačnom výbore, či program a miesto konania konferencie nájdete vyššie, na pravej strane tejto stránky: Podrobné informácie - Pozvánka na konferenciu (dokument na stiahnutie).  Miesto konania: Účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Častá – Papiernička
  Dátum konania od: 18. jún 2018
  Dátum konania do: 20. jún 2018
  Organizátor: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť,
  Štatistický úrad Slovenskej republiky,
  Ekonomický ústav SAV,
  Historický ústav SAV,
  Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici
  Kontaktný email: slavnostna@ssds.sk
  Podrobné informácie: Pozvánka na konferenciu
  Pozvánka na Pohľady na ekonomiku Slovenska (PES 2018)
  Pozvánka na FERNSTAT 2018
  Predbežný jedálny lístok
  Program Slávnostnej troj-konferencie SŠDS