nadpiss

Konferencie Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti4. apríl 2019 - 5. apríl 2019
25. apríl 2019 - 25. apríl 2019
2. jún 2019 - 5. jún 2019
13. jún 2019 - 14. jún 2019
11. október 2019 - 13. október 2019
5. december 2019 - 6. december 2019
5. december 2019 - 6. december 2019
diskusné popoludnia, prednášky
priebežne
regionálne akcie
priebežne
Uskutočnené akcie


Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov 2018
Analytika očami profesionálov 2018
6. december - 7. december 2018
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
27. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika

6. december - 7. december 2018
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Slávnostná troj-konferencia Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti

18. jún - 20. jún 2018
Častá - Papiernička, Slovensko
32. vedecká konferencia EKOMSTAT 2018


3. jún - 7. jún 2018
Trenčianske Teplice

26. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika

7-8. december 2017
Bratislava
Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov 2017
Analytika očami profesionálov 2017
7-8. december 2017
Bratislava
PRASTAN 2017
Stretnutie učiteľov štatistiky zo Slovenska a Čiech
5. október 2017 - 8. október 2017
Oščadnica, Slovensko
16. Slovenská demografická konferencia

29. jún 2017 - 1. júl 2017
Nitra
31. vedecký seminár EKOMSTAT 2017

28. máj 2017 - 1. jún 2017
Trenčianske Teplice
25. apríla 2017
Bratislava
16-17. marca 2017
Nitra
1-2. decembra 2016
Bratislava
1-2. decembra 2016
Bratislava
22-23. septembra 2016
Banská Bystrica
23. jún 2016 - 25. jún 2016
Košice
30. vedecký seminár EKOMSTAT 2016

29. máj 2016 - 2. jún 2016
Trenčianske Teplice
Pohľady na ekonomiku Slovenska 2016

4. apríl 2016
Bratislava
24. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika 2015

3-4. decembra 2015
Bratislava
3-4. decembra 2015
Bratislava