nadpiss

Výbor Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnostiVýbor SŠDS na obdobie 2019-2022:

meno priezvisko tituly funkcia
Iveta STANKOVIČOVÁ doc. Ing. PhD. predsedníčka SŠDS
František BERNADIČ Ing. podpredseda SŠDS pre štátnu štatistiku
Branislav BLEHA doc. RNDr. PhD. podpredseda SŠDS pre demografiu
Peter MACH RNDr. podpredseda SŠDS pre medzinárodné vzťahy
Vladimír ÚRADNÍČEK doc. Ing. PhD. podpredseda SŠDS pre akademickú štatistiku
Iveta WACZULÍKOVÁ doc. RNDr. PhD. ----- podpredsedníčka SŠDS pre medicínsku štatistiku
----------------- ----------------------- ------------------------ --------------
Martin BOĎA doc. Mgr. Ing. PhD. vedecký tajomník SŠDS
Iveta SYNEKOVÁ Mgr.hospodárka SŠDS
----------------- ----------------------- ------------------------ --------------
Alexander BALLEK Ing. predseda ŠÚ SR
Ján CUPER Ing.
Renáta DUŠOVÁ Ing.
Ľudmila IVANČÍKOVÁ PhDr.
Mária KANDEROVÁ Ing. Phd.
Dagmar KUSENDOVÁ doc. RNDr. PhD.
Silvia MEGYESIOVÁ doc. Ing. PhD.
Viliam PÁLENÍK doc. RNDr. PhD.
Marek RADVANSKÝ Ing. PhD.
Ľubica SIPKOVÁ doc. Ing. CSc.
Gábor SZŰCS Mgr. PhD. tajomník SŠDS pre IT
Branislav ŠPROCHA RNDr. Ph.D.
Anna TIRPÁKOVÁ prof. RNDr. CSc.
Róbert VLAČUHA Mgr.
Mária VOJTKOVÁ doc. Ing. PhD.
Tomáš ŽELINSKÝ doc. Ing. PhD.
----------------- ----------------------- ------------------------ --------------

Revízna komisia SŠDS na obdobie 2019-2022:

meno priezvisko tituly funkcia
Ivan LICHNER Ing. PhD. predseda Revíznej komisie SŠDS
Janka MEDOVÁ PaedDr. PhD.
Mária STACHOVÁ Mgr. PhD.
----------------- ----------------------- ------------------------

Voľby sa konali na Valnom zhromaždení SŠDS dňa 18.06.2018.