nadpiss

Výbor Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnostiVýbor SŠDS na obdobie 2014-2018:

meno priezvisko tituly funkcia
Iveta STANKOVIČOVÁ doc. Ing. PhD. predsedníčka SŠDS
Branislav BLEHA Doc. RNDr. PhD. ----- podpredseda SŠDS pre demografiu
Ľudmila IVANČÍKOVÁ PhDr. podpredsedníčka SŠDS pre štátnu štatistiku
Vladimír ÚRADNÍČEK doc. Ing. PhD. podpredseda SŠDS pre akademickú štatistiku
Peter MACH RNDr. podpredseda SŠDS pre medzinárodné vzťahy
----------------- ----------------------- ------------------------ --------------
Tomáš ŽELINSKÝ doc. Ing. PhD. vedecký tajomník SŠDS
Mária VOJTKOVÁ doc. Ing. PhD. hospodárka SŠDS
----------------- ----------------------- ------------------------ --------------
Alexander BALLEK Ing. predseda ŠÚ SR
František BERNADIČ Ing.
Mikuláš CÁR Ing. CSc.
Ján CUPER Ing.
Jozef CHAJDIAK doc. Ing. CSc.
Anna JANUSOVÁ Ing.
Jozef KOMORNÍK prof. RNDr. DrSc.
Samuel KORÓNY RNDr. PhD.
Dagmar KUSENDOVÁ doc. RNDr. CSc.
Viliam PÁLENÍK doc. RNDr. PhD.
Lukáš PASTOREK Mgr. PhD. predseda Klubu Dispersus
Michaela POTANČOKOVÁ Mgr. PhD.
Marek RADVANSKÝ Ing. PhD.
Gábor SZŰCS Mgr. PhD. administrátor webovej stránky SŠDS
Branislav ŠPROCHA RNDr. Ph.D.
Michal TKÁČ prof. RNDr. CSc.
Anna TIRPÁKOVÁ prof. RNDr. CSc.
Róbert VLAČUHA Mgr.
----------------- ----------------------- ------------------------ --------------

Revízna komisia SŠDS na obdobie 2014-2018:

meno priezvisko tituly funkcia
Ľubica SIPKOVÁ Doc. Ing. CSc. predsedníčka Revíznej komisie SŠDS
Katarína HOLIENČÍKOVÁ Ing.
Mária KANDEROVÁ Ing. PhD.
----------------- ----------------------- ------------------------

Voľby sa konali na Valnom zhromaždení SŠDS dňa 21.11.2014.

Kontakty na členov Výboru a Revíznej komisie si môžete stiahnuť vo formáte PDF.