nadpiss

Členstvo v Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnostiStaňte sa členom SŠDS!

Vyplnením nižšie uvedeného registračného formulára sa môžete stať členom Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti a automaticky sa Vám vytvorí aj používateľské konto na webovej stránke www.ssds.sk.

Výhody členstva v Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti:

Aké sú výhody používateľského konta na stránke www.ssds.sk?

Po prihlásení Vašim používateľským kontom

V prípade, že ste už vyplnili a poslali registračný formulár na podstránke registrácia a označili ste aj možnosť, že sa chcete stať členom Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti, tak nemusíte ešte raz vypĺňať a poslať nižšie uvedený formulár. Stačí, ak postupujete ďalej podľa nižšie uvedených pokynov ohľadom zaplatenia členského príspevku.
Po poslaní registračného formulára na podstránke registrácia sa Vám vytvorilo používateľské konto, pomocou ktorého sa môžete prihlásiť na stránku www.ssds.sk. Svoje prihlasovacie údaje môžete si skontrolovať pomocou e-mailu, ktorý Vám bol po registrácii doručený na Vami zadanú e-mailovú adresu.

Členský príspevok SŠDS na rok 2019 je vo výške 5 EUR. Členský príspevok je možné uhradiť bezhotovostným prevodom na účet SŠDS číslo: 4021244256/7500, IBAN: SK33 7500 0000 0040 2124 4256, SWIFT kód: CEKOSKBX, Československá obchodná banka a. s., IČO: 00178764, DIČ: 2021504276. Variabilný symbol: aktuálny kalendárny rok, do poznámky platby prosím uveďte svoje priezvisko a meno.

Členský príspevok SŠDS zahŕňa účasť pre členov SŠDS na akciách SŠDS bez zaplatenia vložného na danú akciu, ak člen SŠDS sa zúčastní bez vystúpenia (bez prezentácie), bez publikácie vlastného článku alebo abstraktu a bez nároku na materiály a služby (bez nároku napr. na výtlačok zborníka, stravovanie a ubytovanie) obsiahnuté v poplatku na danú akciu.


Po vyplnení a odoslaní registračného formulára dostanete na Vami zadanú e-mailovú adresu automatickú správu, ktorá potvrdí Vašu registráciu. Táto správa môže byť užitočná v budúcnosti, napríklad v prípade zabudnutia Vášho používateľského mena alebo hesla na stránku www.ssds.sk, preto prosím nevymažte ju. Doručenie automatickej správy môže trvať 1 až 60 minút. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom registrácie a prihlásenia kontaktujte prosím administrátora stránky na adrese adm.ssds(at)gmail.com.

Pri registrácii používateľského konta používateľské meno (username) a e-mailová adresa (email) musia byť jedinečné. To znamená, že pod rovnakým používateľským menom alebo rovnakou e-mailovou adresou nemôžu byť registrovaný dvaja používatelia.