nadpiss

Stanovy Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnostiKliknutím na nižšie uvedenú linku si môžete prečítať Stanovy Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti, ktoré boli schválené Valným zhromaždením Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti dňa 18. 6. 2018.

Stanovy Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (PDF)