nadpiss

Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017Konferencia Pohľady na ekonomiku Slovenska (PES 2017) sa uskutočnila 25. apríla 2017 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou Alexandra Balleka, predsedu Štatistického úradu SR. Tematikou konferencie bolo Meranie výkonnosti ekonomiky SR v kontexte nových spoločensko-ekonomických fenoménov (Brexit, globalizácia, princíp ekonomického vlastníctva).

Konferenčný zborník:
PES 2017 - Zborník príspevkov (na stiahnutie)

Prezentácie:
Alžbeta Ridzoňová - Prečo zahraničné firmy vykazujú slovenský zahraničný obchod?

Fotografie z podujatia:
Fotogaléria z konferencie Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017

Program podujatia:
PES 2017 - Program