nadpiss

18. Slovenská štatistická konferenciaV termíne 23. až 25. júna 2016 sa konala tradičná Slovenská štatistická konferencia. Podujatie sa uskutočnilo na pôde Technickej univerzity v Košiciach. Hlavným tematickým okruhom konferencie bola Štatistika v krajinách V4 (25 rokov po vzniku zoskupenia).

Fotografie z 18. Slovenskej štatistickej konferencie »

Prezentácie z plenárnych vystúpení:
Michal Tkáč - Manažérstvo kvality a štatistika (prezentácia)
Ivan Žežula - Regresné modely pre nespojité veličiny (prezentácia)

Prezentácie zo sekcií:
Helena Glaser–Opitzová - Modernizácia štatistických procesov prostredníctvom integrovaného štatistického informačného systému (prezentácia)
Ľudmila Ivančíková - Vybrané prvky modernizácie sociálnych štatistík v SR (prezentácia)
Anna Janusová - Poznávajme Košický kraj (prezentácia)
Alena Kaščáková, Gabriela Nedelová - Výskum štruktúry a hodnoty neplatenej práce v domácnostiach na Slovensku (prezentácia)
Denisa Konderlová, Karol Pastor - Modelovanie a predikcie špecifických mier sobášnosti a plodnosti (prezentácia)
Ján Kozoň, Ján Cuper - Štatistika cestovného ruchu v krajinách V4 (prezentácia)
Tomáš Löster - Stanovení optimálního počtu shluků v shlukové analýze (prezentácia)
Martina Mysíková, Jiří Večerník - Statistika chudoby v České republice - Kritický pohled na evropské ukazatele (prezentácia)
Alexandra Petrášová - Výdavky na dôchodky a poberatelia dôchodkov v krajinách V4 (prezentácia)
Hana Řezanková - Aplikace měr variability pro nominální proměnné ve vícerozměrné statistické analýze (prezentácia)
Valéria Skřivánková, Barbora Tarbajová - Efektívnosť bonus-malus systému v krajinách V4 (prezentácia)
Iveta Stankovičová, Katarína Kuľková - Modelovanie postojov k riziku pri investovaní v domácnostiach SR (prezentácia)
Katarína Vachálková, František Bernadič: Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v oblasti štatistiky v roku 2016 (prezentácia)
Róbert Vlačuha, Jozef Kotlár - Štatistika rodinných účtov v krajinách V4 (prezentácia)
Tomáš Želinský - Robustnosť mier multidimenzionálnej chudoby v EÚ (prezentácia)
Vladimíra Želonková - Využívanie internetu v rámci krajín V4 (prezentácia)

Zborník abstraktov a program podujatia:
Zborník abstraktov z 18. Slovenskej štatistickej konferencie