nadpiss

Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov 2015Dňa 3. a 4. decembra 2015 sa konala tradičná Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov. Podujatie sa uskutočnilo v Bratislave na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Prezentačnom centre AMOS v Mlynskej doline. Prehliadka prác bola opäť súčasťou medzinárodného seminára Výpočtová štatistika. V súťaži o Najlepšiu analytickú prácu študenta 2015 sa zúčastnilo 11 študentov z rôznych univerzít Slovenska.

Prezentácie z prednáškového pásma Analytika očami profesionálov si môžete pozrieť tu:
Hana Vítková - SAS Academic program (prezentácia)
Mária Kolková - Hierarchické lineárne modelovanie pridanej hodnoty vo vzdelávaní (prezentácia)
Viliam Páleník, Tomáš Miklošovič - An EU tax as an own EU resource (prezentácia)
Tomáš Želinský - Sensitivity of Composite Indicators to Weights (prezentácia)

Program podujatia:
Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov 2015 - program

Fotografie z podujatia:
Prehliadka prác mladých štatistikov 2015 - fotografie