Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
nadpiss

Základné dokumenty SŠDSZákladné dokumenty SŠDS
Znaky Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti

Logo Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti vo vysokom rozlíšení (farebná slovenská verzia) - PDF, JPG, TIF, PNG

Logo Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti vo vysokom rozlíšení (farebná anglická verzia) - PDF, JPG, TIF, PNG