Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
nadpiss

História Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnostiV záujme rozvoja štatistickej a demografickej vedy na území Slovenskej republiky pôsobí Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, ako priama pokračovateľka Slovenskej demografickej a štatistickej spoločnosti pri SAV založenej 28.3.1968. Pod novým názvom pôsobí od 14.3.1990. Sídlom Spoločnosti je Bratislava. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky. Spoločnosť vyvíja činnosť ako vedecká spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied. Spoločnosť v medzinárodných stykoch pôsobí pod názvom Slovak Statistical and Demographical Society.

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a iných odborných pracovníkov v oblasti štatistiky a demografie, prípadne iných príbuzných disciplín.


Poslaním Spoločnosti je najmä:
- rozvíjať štatistickú a demografickú vedu a jej spoločenské využitie na prospech Slovenskej republiky,
- rozširovať poznatky z oblasti štatistiky a demografie,
- organizovať konferencie, semináre, sympózia, prednášky, diskusie, odborné školenia a iné akcie,
- poskytovať pomoc svojim členom pri ich vedeckej a inej odbornej práci,
- zvyšovať odbornú úroveň svojich členov s osobitným zreteľom na mladých pracovníkov,
- prezentovať výsledky štatistickej a demografickej vedy v Slovenskej republike na domácich a medzinárodných fórach,
- rozvíjať vlastnú publikačnú a edičnú činnosť.

Kliknutím na nižšie uvedenú linku môžete pokračovať v čítaní histórie Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Článok o histórii SŠDS napísali Ján Luha a Jozef Chajdiak v roku 2013 s názvom 45 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti.

50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (Iveta Stankovičová, Janka Medová, 2018)

45 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (Ján Luha, Jozef Chajdiak, 2013)

45 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (Ján Luha, Jozef Chajdiak, 2013, anglická verzia)Znaky Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti

Logo Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti vo vysokom rozlíšení (farebná slovenská verzia) - PDF, JPG, TIF, PNG

Logo Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti vo vysokom rozlíšení (farebná anglická verzia) - PDF, JPG, TIF, PNG