nadpiss

Archív časopisu Forum Statisticum SlovacumVyhľadávanie v archíve Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnostiRočník 2018 číslo 1/2018 číslo 2/2018
Ročník 2017 číslo 1/2017 číslo 2/2017
Ročník 2016 číslo 1/2016 číslo 2/2016
Ročník 2015 číslo 1/2015 číslo 2/2015 číslo 3/2015 číslo 4/2015 číslo 5/2015 číslo 6/2015
Ročník 2014 číslo 1/2014 číslo 2/2014 číslo 3/2014 číslo 4/2014 číslo 5/2014 číslo 6/2014
Ročník 2013 číslo 1/2013 číslo 2/2013 číslo 3/2013 číslo 4/2013 číslo 5/2013 číslo 6/2013 číslo 7/2013
Ročník 2012 číslo 1/2012 číslo 2/2012 číslo 3/2012 číslo 4/2012 číslo 5/2012 číslo 6/2012 číslo 7/2012
Ročník 2011 číslo 1/2011 číslo 2/2011 číslo 3/2011 číslo 4/2011 číslo 5/2011 číslo 6/2011 číslo 7/2011
Ročník 2010 číslo 1/2010 číslo 2/2010 číslo 3/2010 číslo 4/2010 číslo 5/2010 číslo 6/2010
Ročník 2009 číslo 1/2009 číslo 2/2009 číslo 3/2009 číslo 4/2009 číslo 5/2009 číslo 6/2009 číslo 7/2009
Ročník 2008 číslo 1/2008 číslo 2/2008 číslo 3/2008 číslo 4/2008 číslo 5/2008 číslo 6/2008 číslo 7/2008
Ročník 2007 číslo 1/2007 číslo 2/2007 číslo 3/2007 číslo 4/2007 číslo 5/2007 číslo 6/2007
Ročník 2006 číslo 1/2006 číslo 2/2006 číslo 3/2006 číslo 4/2006 číslo 5/2006
Ročník 2005 číslo 1/2005 číslo 2/2005 číslo 3/2005