nadpiss

Slovenská štatistická a demografická spoločnosťVítame Vás na webovej stránke Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (SŠDS).

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a iných odborných pracovníkov v oblasti štatistiky a demografie, prípadne iných príbuzných disciplín.
Poslaním SŠDS je najmä rozvíjať štatistickú a demografickú vedu a jej spoločenské využitie na prospech Slovenskej republiky, rozširovať poznatky z oblasti štatistiky a demografie a organizovať konferencie, semináre, sympózia, prednášky, diskusie, odborné školenia a iné akcie.

Kontakty

Kontaktná adresa:
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
Miletičová 3, 82467 BRATISLAVA
Slovenská republika
IČO: 00178764
DIČ: 2021504276

E-mail:
Tomas.Zelinsky@tuke.sk
Iveta.Stankovicova@fm.uniba.sk
adm.ssds@gmail.com

Bankové spojenie

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4021244256/7500
IBAN: SK33 7500 0000 0040 2124 4256
SWIFT kód: CEKOSKBX

Členstvo v SŠDS

Chcete sa stať členom Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti? Stačí, ak vyplníte krátky registračný formulár a riadite sa podľa niekoľkých ďalších inštrukcií.

ďalej »

Aktuality

Nitrianske štatistické dni 2017

V roku 2017 sa na pôde Katedry matematiky FPV UKF v Nitre uskutoční už deviaty ročník medzinárodnej konferencie Nitrianske štatistické dni.
Termín: 16-17. marca 2017 (vo štvrtok a piatok).
Pozvánka na konferenciu
Prihlasovanie na Nitrianske štatistické dni »

podrobné informácie »


31. vedecký seminár EKOMSTAT 2017

31. vedecký seminár EKOMSTAT 2017 - Kvantitatívne metódy na podporu rozhodovania vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi
Miesto: Trenčianske Teplice
Termín: 28. máj - 1. jún 2017
Termín pre registráciu a posielanie abstraktov:
15. apríl 2017
Podrobné informácie o seminári EKOMSTAT 2017 nájdete na podstránke Akcie/Konferencie alebo v priloženej pozvánke.

ďalej »


Predbežný kalendár podujatí na rok 2017

Zverejnili sme predbežný kalendár podujatí a akcií Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti na rok 2017. Zoznam a program podujatí budeme priebežne aktualizovať. Predbežný zoznam konferencií a seminárov nájdete v hornom menu v časti Akcie alebo kliknutím na nižšie uvedené tlačidlo.

ďalej »


Výpočtová štatistika 2016

25. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika
sa uskutočnil 1. a 2. decembra 2016 v Bratislave na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Prezentačnom centre AMOS.
Prezentácie z 25. medzinárodného seminára Výpočtová štatistika (ZIP)

ďalej »


Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov 2016

Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov
sa uskutočnila 1. a 2. decembra 2016 v Bratislave na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Prezentačnom centre AMOS, v rámci 25. seminára Výpočtová štatistika
Prezentácie z Prehliadky prác mladých štatistikov a demografov (ZIP)
Prezentácie z prednáškového pásma Analytika očami profesionálov (ZIP)

ďalej »


New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS 2017)

Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Európskym štatistickým úradom (Eurostat)
Dátum a miesto: od 14. do 16 marca 2017, Brusel
Termín pre poslanie abstraktov: 28. októbra 2016
Podrobnejšie informácie o NTTS 2017 nájdete na webovej stránke konferencie www.NTTS2017.eu.

ďalej »


Linky na webové stránky medzinárodných štatistických spoločností a partnerských organizácií

International Statistical Institute (ISI)

www.isi-web.org

Federation of European Statistical Societies (FenSTATs)

www.fenstats.eu

European Courses in Advanced Statistics (ECAS)

ecas.fenstats.eu

Svet štatistiky (WoS)

www.worldofstatistics.org

Svetový deň štatistiky (WSD)

www.worldstatisticsday.org

Rada slovenských vedeckých spoločností (RSVS)

www.rsvs.sav.sk

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR)

www.statistics.sk

Matematický ústav SAV (MÚ SAV)

www.mat.savba.sk

Ekonomický ústav SAV (EÚ SAV)

www.ekonom.sav.sk

Česká statistická společnost (ČStS)

www.statspol.cz

Česká demografická společnost (ČDS)

ČDS - Hlavná stránka

International Society for Clinical Biostatistics (ISCB)

www.iscb.info


Znaky Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti