nadpiss

Slovenská štatistická a demografická spoločnosťVítame Vás na webovej stránke Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (SŠDS).

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a iných odborných pracovníkov v oblasti štatistiky a demografie, prípadne iných príbuzných disciplín.
Poslaním SŠDS je najmä rozvíjať štatistickú a demografickú vedu a jej spoločenské využitie na prospech Slovenskej republiky, rozširovať poznatky z oblasti štatistiky a demografie a organizovať konferencie, semináre, sympózia, prednášky, diskusie, odborné školenia a iné akcie.

Kontakty

Kontaktná adresa:
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
Miletičová 3, 82467 BRATISLAVA
Slovenská republika
IČO: 00178764
DIČ: 2021504276

E-mail:
Tomas.Zelinsky[at]tuke.sk
Iveta.Stankovicova[at]fm.uniba.sk
adm.ssds[at]gmail.com

Bankové spojenie

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4021244256/7500
IBAN: SK33 7500 0000 0040 2124 4256
SWIFT kód: CEKOSKBX

Členstvo v SŠDS

Chcete sa stať členom Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti? Stačí, ak vyplníte krátky registračný formulár a riadite sa podľa niekoľkých ďalších inštrukcií.

ďalej »

Aktuality

31. vedecký seminár EKOMSTAT 2017

31. vedecký seminár EKOMSTAT 2017 - Kvantitatívne metódy na podporu rozhodovania vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi
Miesto: Trenčianske Teplice
Termín: 28. máj - 1. jún 2017
Predĺžený termín pre registráciu a posielanie abstraktov:
30. apríl 2017
Podrobné informácie o seminári EKOMSTAT 2017 nájdete na podstránke Akcie/Konferencie alebo v priloženej pozvánke.

ďalej »


16. Slovenská demografická konferencia

Tematika: Regióny v demografickej perspektíve v spojení s workshopom na tému Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 a potenciál cenzových dát
Miesto a dátum: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, od 29. júna do 1. júla 2017
Podrobné informácie o 16. Slovenskej demografickej konferencii nájdete v priloženej pozvánke alebo na podstránke Akcie\Konferencie.
Pozvánka na konferenciu

podrobné informácie a prihlasovanie »


Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017

Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017 (PES 2017)
Tematika: Meranie výkonnosti ekonomiky SR v kontexte nových spoločensko-ekonomických fenoménov (Brexit, globalizácia, princíp ekonomického vlastníctva).
Konferencia sa uskutočnila 25. apríla 2017 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou Alexandra Balleka, predsedu Štatistického úradu SR.
PES 2017 - Zborník príspevkov
Fotogaléria, Program

podrobné informácie »


Nitrianske štatistické dni 2017

Nitrianske štatistické dni sa uskutočnili 16. a 17. marca 2017 na pôde Katedry matematiky FPV UKF v Nitre.
Zborník z Nitrianskych štatistických dní
Fotogaléria z konferencie

ďalšie informácie »


Predbežný kalendár podujatí na rok 2017

Zverejnili sme predbežný kalendár podujatí a akcií Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti na rok 2017. Zoznam a program podujatí budeme priebežne aktualizovať. Predbežný zoznam konferencií a seminárov nájdete v hornom menu v časti Akcie alebo kliknutím na nižšie uvedené tlačidlo.

ďalej »


Aká si slovenská veda?

Zapojte sa aj Vy do diskusie Aká si slovenská veda?, ktorú organizuje Slovenská akadémia vied (SAV) na stránkach internetového časopisu a informačného portálu Forum Historiae.
Pre podrobnejšie informácie o diskusii prosím kliknite na túto linku.

ďalej »


Konferencia ČDS 2017

Česká demografická společnost (ČDS) v spolupráci s katedrou demografie a geodemografie PřF UK a katedrou demografie FIS VŠE v Prahe usporiada XLVII. konferenciu na tému Demografické a geodemografické aplikace ve veřejné a komerční sféře.
Dátum a miesto: 18-19. mája 2017, Jindřichův Hradec
Podrobnejšie informácie o Konferencii ČDS nájdete na tejto linke.

ďalej »


Data Science, Statistics and Visualisation 2017 (DSSV2017)

Organizátor: International Association for Statistical Computing (IASC)
Dátum a miesto: 12-14. júla 2017, University of Lisbon, Portugalsko
Podrobnejšie informácie o konferencii DSSV2017 nájdete na tejto linke.

ďalej »


ROBUST 2018

20. ročník zimnej školy ROBUST sa uskutoční v dňoch 21-26. januára 2018 v rekreačnom zariadení Rybník na rozmedzí Šumavy a Českého lesa v Českej republike.
Podrobné informácie o konferencii a registračný formulár nájdete na stránke https://robust.nipax.cz/, prípadne na adrese http://www.karlin.mff.cuni.cz/~antoch/. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s registráciou sa neváhajte obrátiť pána Gejzu Dohnala (dohnal@nipax.cz).

ďalšie informácie »


Linky na webové stránky medzinárodných štatistických spoločností a partnerských organizácií

International Statistical Institute (ISI)

www.isi-web.org

Federation of European Statistical Societies (FenSTATs)

www.fenstats.eu

European Courses in Advanced Statistics (ECAS)

ecas.fenstats.eu

Svet štatistiky (WoS)

www.worldofstatistics.org

Svetový deň štatistiky (WSD)

www.worldstatisticsday.org

Rada slovenských vedeckých spoločností (RSVS)

www.rsvs.sav.sk

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR)

www.statistics.sk

Matematický ústav SAV (MÚ SAV)

www.mat.savba.sk

Ekonomický ústav SAV (EÚ SAV)

www.ekonom.sav.sk

Česká statistická společnost (ČStS)

www.statspol.cz

Česká demografická společnost (ČDS)

ČDS - Hlavná stránka

International Society for Clinical Biostatistics (ISCB)

www.iscb.info


Znaky Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti