nadpiss

Slovenská štatistická a demografická spoločnosťVítame Vás na webovej stránke Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (SŠDS).

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a iných odborných pracovníkov v oblasti štatistiky a demografie, prípadne iných príbuzných disciplín.
Poslaním SŠDS je najmä rozvíjať štatistickú a demografickú vedu a jej spoločenské využitie na prospech Slovenskej republiky, rozširovať poznatky z oblasti štatistiky a demografie a organizovať konferencie, semináre, sympózia, prednášky, diskusie, odborné školenia a iné akcie.

Kontakty

Kontaktná adresa:
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00178764
DIČ: 2021504276

E-mail:
Tomas.Zelinsky[at]tuke.sk
Iveta.Stankovicova[at]fm.uniba.sk
adm.ssds[at]gmail.com

Bankové spojenie

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4021244256/7500
IBAN: SK33 7500 0000 0040 2124 4256
SWIFT kód: CEKOSKBX

Členstvo v SŠDS

Chcete sa stať členom Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti? Stačí, ak vyplníte krátky registračný formulár a postupujete podľa niekoľkých ďalších krokov.

ďalej »

Aktuality

Nitrianske štatistické dni 2019

V dňoch 4. a 5. apríla 2019 sa na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutoční už desiaty ročník medzinárodnej konferencie Nitrianske štatistické dni.
Ďalšie informácie o konferencii budú zverejnené priebežne.

podrobné informácie »


Pohľady na ekonomiku Slovenska 2019

Tradičná konferencia Pohľady na ekonomiku Slovenska (PES 2019) sa uskutoční vo štvrtok 25. apríla 2019 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Ďalšie informácie o konferencii budú zverejnené priebežne.

podrobné informácie »


33. ročník konferencie EKOMSTAT

EKOMSTAT 2019 - Kvantitatívne metódy na podporu rozhodovania vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi
Konferencia EKOMSTAT 2019 sa uskutoční od 2. do 6. júna 2019 v Trenčianskych Tepliciach.
Termín pre prihlásenie účasti a zaslanie abstraktu: 15. apríl 2019.
Pozvánka na 33. ročník konferencie EKOMSTAT

podrobné informácie »


17. Slovenská demografická konferencia

Tematika: Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania v krajinách bývalého východného bloku
Miesto a dátum: Trnava, od 13. júna do 15. júna 2019
Ďalšie informácie o konferencii budú zverejnené priebežne.

ďalšie informácie »


NTTS2019

New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS 2019)
Organizátor: EUROSTAT.
Miesto: Brusel, Belgicko.
Dátum: 12-14. marec 2019.
Registrácia: do 15. februára 2019.

podrobné informácie »


Statistical Analysis for Space-Time Data

ECAS - European Courses in Advanced Statistics, Portuguese Statistical Society (SPE), Spanish Society of Statistics and Operational Research (SEIO)
Miesto: Lisabon, Portugalsko.
Dátum: 15-17. júl 2019.

ďalšie informácie »


62nd ISI World Statistics Congress 2019

Miesto: Kuala Lumpur, Malajzia.
Dátum: 18-23. august 2019.
Organizátor: International Statistical Institute (ISI).

ďalšie informácie »


ECAS-ENBIS Summer School

Joint ECAS-ENBIS 1-Day Summer Course
Miesto: Budapešť, Maďarsko.
Témy: New Product Growth Models: Theory, Practice, and a Look to the Future; Causality: A Half Day Workshop.
Dátum: 1. september 2019.
Letná škola je osobitnou časťou medzinárodného stretnutia ENBIS-19, ktoré sa uskutoční v Budapešti od 2. do 4. septembra 2019.

podrobné informácie »


Network Analysis, Inference, and Modeling

ECAS - European Courses in Advanced Statistics
Miesto: Fréjus, Francúzsko.
Dátum: 6-11. október 2019.
Organizátor: French Statistical Society (SFdS).

ďalšie informácie »Aká si slovenská veda?

Zapojte sa aj Vy do diskusie Aká si slovenská veda?, ktorú organizuje Slovenská akadémia vied (SAV) na stránkach internetového časopisu a informačného portálu Forum Historiae.
Pre podrobnejšie informácie o diskusii prosím kliknite na túto linku .

ďalej »Linky na webové stránky medzinárodných štatistických spoločností a partnerských organizácií

International Statistical Institute (ISI)

www.isi-web.org

Federation of European Statistical Societies (FenSTATs)

www.fenstats.eu

European Courses in Advanced Statistics (ECAS)

ecas.fenstats.eu

Svet štatistiky (WoS)

www.worldofstatistics.org

Svetový deň štatistiky (WSD)

www.worldstatisticsday.org

Rada slovenských vedeckých spoločností (RSVS)

www.rsvs.sav.sk

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR)

www.statistics.sk

Matematický ústav SAV (MÚ SAV)

www.mat.savba.sk

Ekonomický ústav SAV (EÚ SAV)

www.ekonom.sav.sk

Česká statistická společnost (ČStS)

www.statspol.cz

Česká demografická společnost (ČDS)

ČDS - Hlavná stránka

International Society for Clinical Biostatistics (ISCB)

www.iscb.info

Slovenská štatistika a demografia

recenzovaný vedecký časopis ŠÚ SR

Statistika: Statistics and Economy Journal

časopis ČSÚ


Znaky Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti