nadpiss

Slovenská štatistická a demografická spoločnosťVítame Vás na webovej stránke Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (SŠDS).

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a iných odborných pracovníkov v oblasti štatistiky a demografie, prípadne iných príbuzných disciplín.
Poslaním SŠDS je najmä rozvíjať štatistickú a demografickú vedu a jej spoločenské využitie na prospech Slovenskej republiky, rozširovať poznatky z oblasti štatistiky a demografie a organizovať konferencie, semináre, sympózia, prednášky, diskusie, odborné školenia a iné akcie.

Kontakty

Kontaktná adresa:
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00178764
DIČ: 2021504276

E-mail:
Tomas.Zelinsky[at]tuke.sk
Iveta.Stankovicova[at]fm.uniba.sk
adm.ssds[at]gmail.com

Bankové spojenie

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4021244256/7500
IBAN: SK33 7500 0000 0040 2124 4256
SWIFT kód: CEKOSKBX

Členstvo v SŠDS

Chcete sa stať členom Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti? Stačí, ak vyplníte krátky registračný formulár a postupujete podľa niekoľkých ďalších krokov.

ďalej »

Aktuality

Výpočtová štatistika 2018

27. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika
6. a 7. decembra 2018 v Bratislave na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Prezentačnom centre AMOS v Mlynskej doline
Zborník abstraktov a príspevkov

ďalej »


Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov 2018

Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov
6. a 7. decembra 2018 v Bratislave na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Prezentačnom centre AMOS v Mlynskej doline, v rámci 27. seminára Výpočtová štatistika
Zborník abstraktov a príspevkov

ďalej »


Slávnostná konferencia SŠDS

Slávnostná konferencia k 50. výročiu založenia Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti sa uskutočnila 18. júna 2018 v Účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Častá - Papiernička.
Program Slávnostnej troj-konferencie SŠDS
Zborník zo slávnostnej konferencie SŠDS (50 rokov SŠDS)
Fotogaléria

ďalšie informácie »


Pohľady na ekonomiku Slovenska 2018

Tradičná konferencia Pohľady na ekonomiku Slovenska (PES 2018) sa uskutočnila v utorok 19. júna 2018 v Účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Častá - Papiernička. Tematikou konferencie bolo 100 rokov od vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov (1918 – 2018).
Program konferencie PES 2018
Zborník príspevkov PES 2018
Fotogaléria

ďalšie informácie »


FERNSTAT 2018

Konferencia FERNSTAT 2018 sa uskutočnila v stredu 20. júna 2018 v Účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Častá - Papiernička.
Šablóna na prípravu príspevkov do zborníka konferencie FERNSTAT 2018 (všetky pokyny sú detailne uvedené v šablóne a je potrebné zachovať súbor vo formáte doc).
Program konferencie FERNSTAT 2018
Fotogaléria

ďalšie informácie »


32. ročník konferencie EKOMSTAT

EKOMSTAT 2018 - Kvantitatívne metódy na podporu rozhodovania vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi
Konferencia EKOMSTAT 2018 sa uskutočnila od 3. do 7. júna 2018 v Trenčianskych Tepliciach.
Program 32. ročníku konferencie EKOMSTAT
Zborník abstraktov EKOMSTAT 2018


Statistical Analysis for Space-Time Data

ECAS - European Courses in Advanced Statistics, Portuguese Statistical Society (SPE), Spanish Society of Statistics and Operational Research (SEIO)
Miesto: Lisabon, Portugalsko.
Dátum: 15-17. júl 2019.

ďalšie informácie »


62nd ISI World Statistics Congress 2019

Miesto: Kuala Lumpur, Malajzia.
Dátum: 18-23. august 2019.
Organizátor: International Statistical Institute (ISI).

ďalšie informácie »


Network Analysis, Inference, and Modeling

ECAS - European Courses in Advanced Statistics
Miesto: Fréjus, Francúzsko.
Dátum: 6-11. október 2019.
Organizátor: French Statistical Society (SFdS).

ďalšie informácie »Aká si slovenská veda?

Zapojte sa aj Vy do diskusie Aká si slovenská veda?, ktorú organizuje Slovenská akadémia vied (SAV) na stránkach internetového časopisu a informačného portálu Forum Historiae.
Pre podrobnejšie informácie o diskusii prosím kliknite na túto linku .

ďalej »Linky na webové stránky medzinárodných štatistických spoločností a partnerských organizácií

International Statistical Institute (ISI)

www.isi-web.org

Federation of European Statistical Societies (FenSTATs)

www.fenstats.eu

European Courses in Advanced Statistics (ECAS)

ecas.fenstats.eu

Svet štatistiky (WoS)

www.worldofstatistics.org

Svetový deň štatistiky (WSD)

www.worldstatisticsday.org

Rada slovenských vedeckých spoločností (RSVS)

www.rsvs.sav.sk

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR)

www.statistics.sk

Matematický ústav SAV (MÚ SAV)

www.mat.savba.sk

Ekonomický ústav SAV (EÚ SAV)

www.ekonom.sav.sk

Česká statistická společnost (ČStS)

www.statspol.cz

Česká demografická společnost (ČDS)

ČDS - Hlavná stránka

International Society for Clinical Biostatistics (ISCB)

www.iscb.info

Slovenská štatistika a demografia

recenzovaný vedecký časopis ŠÚ SR

Statistika: Statistics and Economy Journal

časopis ČSÚ


Znaky Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti