nadpiss

Slovenská štatistická a demografická spoločnosťVítame Vás na webovej stránke Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (SŠDS).

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a iných odborných pracovníkov v oblasti štatistiky a demografie, prípadne iných príbuzných disciplín.
Poslaním SŠDS je najmä rozvíjať štatistickú a demografickú vedu a jej spoločenské využitie na prospech Slovenskej republiky, rozširovať poznatky z oblasti štatistiky a demografie a organizovať konferencie, semináre, sympózia, prednášky, diskusie, odborné školenia a iné akcie.

Kontakty

Kontaktná adresa:
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00178764
DIČ: 2021504276

E-mail:
Martin.Boda[at]umb.sk
Iveta.Stankovicova[at]fm.uniba.sk
adm.ssds[at]gmail.com

Bankové spojenie

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4021244256/7500
IBAN: SK33 7500 0000 0040 2124 4256
SWIFT kód: CEKOSKBX

Členstvo v SŠDS

Chcete sa stať členom Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti? Stačí, ak vyplníte krátky registračný formulár a postupujete podľa niekoľkých ďalších krokov.

ďalej »

Aktuality

STAKAN 2019

Konferencia STAtističtí KANtoři je spoločnou akciou Českej štatistickej spoločnosti (ČStS) a Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (SŠDS). Tematikou konferencie bude výuka štatistiky na stredných a vysokých školách.
Miesto: Křtiny, Česká republika
Dátum: 11.-13. október 2019
Pozvánka na konferenciu

ďalšie informácie »


RELIK 2019

12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie RELIK 2019 (Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti)
Miesto: Vysoká škola ekonomická v Prahe
Dátum: 7-8. november 2019
Termín pre registráciu a zaslanie abstraktu: 13. september 2019
Účasť na konferencii je zdarma.
Pozvánka na konferenciu

ďalšie informácie »


17. Slovenská demografická konferencia

Tematika: Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania v krajinách bývalého východného bloku
Miesto a dátum: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, od 13. júna do 14. júna 2019
Zborník abstraktov
Fotogaléria z konferencie
Závery 17. Slovenskej demografickej konferencie
Program konferencie, Pozvánka na konferenciu

ďalšie informácie »


33. ročník konferencie EKOMSTAT

EKOMSTAT 2019 - Kvantitatívne metódy na podporu rozhodovania vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi
Konferencia EKOMSTAT 2019 sa uskutočnila od 2. do 5. júna 2019 v Trenčianskych Tepliciach.
Pozvánka na 33. ročník konferencie EKOMSTAT
Fotogaléria z konferencie
Program konferencie
Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2019

podrobné informácie »


Pohľady na ekonomiku Slovenska 2019

Tradičná konferencia Pohľady na ekonomiku Slovenska (PES 2019) sa uskutočnila 25. apríla 2019 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Tematikou konferencie bolo Starnutie obyvateľstva na Slovensku a výzvy pre slovenský dôchodkový systém.
Program konferencie PES 2019
Zborník príspevkov PES 2019
Pozvánka na PES 2019
Fotogaléria z konferencie

podrobné informácie »


Nitrianske štatistické dni 2019

Nitrianske štatistické dni sa uskutočnili v dňoch 4. a 5. apríla 2019 na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Pracoviska Štatistického úradu SR v Nitre.
Pozvánka na konferenciu
Program konferencie
Fotogaléria z Nitrianskych štatistických dní 2019

podrobné informácie »


Výpočtová štatistika 2019

28. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika
5. a 6. decembra 2019 v Bratislave na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Prezentačnom centre AMOS v Mlynskej doline
Podrobnejšie informácie o medzinárodnom seminári Výpočtová štatistika budú pridané priebežne.


Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov 2019

Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov
5. a 6. decembra 2019 v Bratislave na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Prezentačnom centre AMOS v Mlynskej doline, v rámci 28. seminára Výpočtová štatistika
Podrobnejšie informácie o Prehliadke prác mladých štatistikov a demografov budú pridané priebežne.


Statistical Analysis for Space-Time Data

ECAS - European Courses in Advanced Statistics, Portuguese Statistical Society (SPE), Spanish Society of Statistics and Operational Research (SEIO)
Miesto: Lisabon, Portugalsko
Dátum: 15-17. júl 2019

ďalšie informácie »


62nd ISI World Statistics Congress 2019

Miesto: Kuala Lumpur, Malajzia
Dátum: 18-23. august 2019
Organizátor: International Statistical Institute (ISI)

ďalšie informácie »


ECAS-ENBIS Summer School

Joint ECAS-ENBIS 1-Day Summer Course
Miesto: Budapešť, Maďarsko
Témy: New Product Growth Models: Theory, Practice, and a Look to the Future; Causality: A Half Day Workshop
Dátum: 1. september 2019
Letná škola je osobitnou časťou medzinárodného stretnutia ENBIS-19, ktoré sa uskutoční v Budapešti od 2. do 4. septembra 2019.

podrobné informácie »


Two ENBES-ECAS short courses in official statistics

ECAS - European Courses in Advanced Statistics
Miesto: Bilbao, Španielsko
Dátum: 24. september 2019
Organizátor: ENBES-ECAS

ďalšie informácie »


Network Analysis, Inference, and Modeling

ECAS - European Courses in Advanced Statistics
Miesto: Fréjus, Francúzsko
Dátum: 6-11. október 2019
Organizátor: French Statistical Society (SFdS)

ďalšie informácie »Aká si slovenská veda?

Zapojte sa aj Vy do diskusie Aká si slovenská veda?, ktorú organizuje Slovenská akadémia vied (SAV) na stránkach internetového časopisu a informačného portálu Forum Historiae.
Pre podrobnejšie informácie o diskusii prosím kliknite na túto linku .

ďalej »Linky na webové stránky medzinárodných štatistických spoločností a partnerských organizácií

International Statistical Institute (ISI)

www.isi-web.org

Federation of European Statistical Societies (FenSTATs)

www.fenstats.eu

European Courses in Advanced Statistics (ECAS)

ecas.fenstats.eu

Svet štatistiky (WoS)

www.worldofstatistics.org

Svetový deň štatistiky (WSD)

www.worldstatisticsday.org

Rada slovenských vedeckých spoločností (RSVS)

www.rsvs.sav.sk

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR)

www.statistics.sk

Matematický ústav SAV (MÚ SAV)

www.mat.savba.sk

Ekonomický ústav SAV (EÚ SAV)

www.ekonom.sav.sk

Česká statistická společnost (ČStS)

www.statspol.cz

Česká demografická společnost (ČDS)

www.czechdemography.cz

International Society for Clinical Biostatistics (ISCB)

www.iscb.info

Slovenská štatistika a demografia

recenzovaný vedecký časopis ŠÚ SR

Statistika: Statistics and Economy Journal

časopis ČSÚ


Znaky Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti