nadpiss

Slovenská štatistická a demografická spoločnosťVítame Vás na novej webovej stránke Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (SŠDS).

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a iných odborných pracovníkov v oblasti štatistiky a demografie, prípadne iných príbuzných disciplín.
Poslaním SŠDS je najmä rozvíjať štatistickú a demografickú vedu a jej spoločenské využitie na prospech Slovenskej republiky, rozširovať poznatky z oblasti štatistiky a demografie a organizovať konferencie, semináre, sympózia, prednášky, diskusie, odborné školenia a iné akcie.

Kontakty

Kontaktná adresa:
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
Miletičová 3, 82467 BRATISLAVA
Slovenská republika
IČO: 00178764
DIČ: 2021504276

E-mail:
Tomas.Zelinsky@tuke.sk
Iveta.Stankovicova@fm.uniba.sk
adm.ssds@gmail.com

Bankové spojenie

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4021244256/7500
IBAN: SK33 7500 0000 0040 2124 4256
SWIFT kód: CEKOSKBX

Členstvo v SŠDS

Chcete sa stať členom Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti? Stačí, ak vyplníte krátky registračný formulár a riadite sa podľa niekoľkých ďalších inštrukcií.

ďalej »

Aktuality

Výpočtová štatistika 2016

25. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika
1. a 2. decembra 2016 v Bratislave na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Prezentačnom centre AMOS v Mlynskej doline
Bližšie informácie o seminári nájdete v priloženej pozvánke alebo v hornom menu v časti Akcie.
Pozvánka na seminár
Zborník abstraktov (na stiahnutie)
Fotogaléria

ďalej »


Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov 2016

Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov
1. a 2. decembra 2016 v Bratislave na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Prezentačnom centre AMOS v Mlynskej doline, v rámci 25. seminára Výpočtová štatistika
Bližšie informácie o prehliadke prác nájdete v priloženej pozvánke alebo v hornom menu v časti Akcie.
Pozvánka na prehliadku prác
Konferenčný zborník (na stiahnutie)
Fotogaléria z Prehliadky prác mladých štatistikov a demografov a z Analytiky očami profesionálov

ďalej »


New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS 2017)

Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Európskym štatistickým úradom (Eurostat)
Dátum a miesto: od 14. do 16 marca 2017, Brusel
Termín pre poslanie abstraktov: 28. októbra 2016
Podrobnejšie informácie o NTTS 2017 nájdete na webovej stránke konferencie www.NTTS2017.eu.

ďalej »


Linky na webové stránky medzinárodných štatistických spoločností a partnerských organizácií

International Statistical Institute (ISI)

www.isi-web.org

Federation of European Statistical Societies (FenSTATs)

www.fenstats.eu

European Courses in Advanced Statistics (ECAS)

ecas.fenstats.eu

Svet štatistiky (WoS)

www.worldofstatistics.org

Svetový deň štatistiky (WSD)

www.worldstatisticsday.org

Rada slovenských vedeckých spoločností (RSVS)

www.rsvs.sav.sk

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR)

www.statistics.sk

Matematický ústav SAV (MÚ SAV)

www.mat.savba.sk

Ekonomický ústav SAV (EÚ SAV)

www.ekonom.sav.sk

Česká statistická společnost (ČStS)

www.statspol.cz

Česká demografická společnost (ČDS)

ČDS - Hlavná stránka

International Society for Clinical Biostatistics (ISCB)

www.iscb.info


Znaky Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti