Zasadnutie nového Výboru SŠDS

Meeting of the new Committee of SSDS

Prírodovedecká fakulta UK, AMOS, Bratislava

(6. decembra 2018)

Fotka 1 Fotka 2 Fotka 3 Fotka 4 Fotka 5