Stretnutie štatistických spoločností zo stredoeurópskeho regiónu V7 (2018)

Meeting of the Statistical Societies from the Central European Region V7 (2018)


Slávnostná ceremónia a odborný seminár k 100. výročiu vzniku Štatistického úradu Poľska (GUS - Główny Urząd Statystyczny)

Ceremonial conference and seminar on the 100th anniversary of the founding of the Central Statistical Office (Poland)


Varšava, Poľsko (Warsaw, Poland)

12. júla 2018 (July 12th, 2018)

Fotka 1 Fotka 2 Fotka 3 Fotka 4 Fotka 5
Fotka 6 Fotka 7 Fotka 8 Fotka 9 Fotka 10
Fotka 11 Fotka 12 Fotka 13