Stretnutie štatistických spoločností zo stredoeurópskeho regiónu V7 (2017)

Meeting of the Statistical Societies from the Central European Region V7 (2017)

Bratislava, Slovensko (Bratislava, Slovakia)

13. októbra 2017 (October 13th, 2017)

Fotka 1 Fotka 2 Fotka 3 Fotka 4 Fotka 5
Fotka 6 Fotka 7 Fotka 8 Fotka 9 Fotka 10