31. vedecký seminár EKOMSTAT 2017

31st scientific seminar EKOMSTAT 2017

Trenčianske Teplice

(28. máj - 1. jún 2017)

Fotka 1 Fotka 2 Fotka 3 Fotka 4 Fotka 5
Fotka 6 Fotka 7 Fotka 8 Fotka 9