Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017

Views on the Slovak Economy 2017

Ekonomická univerzita v Bratislave

(25. apríla 2017)

Fotka 1 Fotka 2 Fotka 3 Fotka 4 Fotka 5
Fotka 6 Fotka 7 Fotka 8 Fotka 9 Fotka 10
Fotka 11 Fotka 12 Fotka 13 Fotka 14 Fotka 15