Stretnutie štatistických spoločností zo stredoeurópskeho regiónu V6 (2015)

Meeting of the Statistical Societies from the Central European Region V6 (2015)

Viedeň, Rakúsko (Wien, Austria)

(20. októbra 2015)

Fotka 1 Fotka 2 Fotka 3 Fotka 4 Fotka 5
Fotka 6 Fotka 7 Fotka 8 Fotka 9 Fotka 10
Fotka 11 Fotka 12 Fotka 13