Prehliadka prác mladých štatistikov 2014

Review of Papers of Young Statisticians and Demographers 2014

Prírodovedecká fakulta UK, AMOS, Bratislava

(4. decembra 2014)

Tu si môžete stiahnuť všetky obrázky vo formáte RAR.

Fotka 1 Fotka 2 Fotka 3 Fotka 4 Fotka 5
Fotka 6 Fotka 7 Fotka 8 Fotka 9 Fotka 10
Fotka 11 Fotka 12 Fotka 13 Fotka 14 Fotka 15
Fotka 16 Fotka 17 Fotka 18 Fotka 19 Fotka 20
Fotka 21 Fotka 22 Fotka 23 Fotka 24 Fotka 25
Fotka 26 Fotka 27 Fotka 28 Fotka 29 Fotka 30
Fotka 31 Fotka 32
Tu si môžete stiahnuť všetky obrázky vo formáte RAR.