Pohľady na ekonomiku Slovenska 2014

Views on the Slovak Economy 2014

Ekonomická univerzita v Bratislave

(8. apríla 2014)

Fotka 1 Fotka 2 Fotka 3 Fotka 4 Fotka 5