22. Medzinárodný seminár Výpočtová štatistika 2013

Prehliadka prác mladých štatistikov 2013

22th International Seminar Computational Statistics & Review of Papers of Young Statisticians and Demographers 2013

Prírodovedecká fakulta UK, AMOS, Bratislava

(5-6. decembra 2013)

Tu si môžete stiahnuť všetky obrázky vo formáte RAR.

Fotka 1 Fotka 2 Fotka 3 Fotka 4 Fotka 5
Fotka 6 Fotka 7 Fotka 8 Fotka 9 Fotka 10
Fotka 11 Fotka 12 Fotka 13 Fotka 14