Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013

Views on the Slovak Economy 2013

Ekonomická univerzita v Bratislave

(16. apríla 2013)

Fotka 1 Fotka 2 Fotka 3 Fotka 4 Fotka 5
Fotka 6 Fotka 7 Fotka 8 Fotka 9 Fotka 10
Fotka 11 Fotka 12