14. Slovenská demografická konferencia a Slávnostná konferencia k 45. výročiu založenia Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti

14th Slovak Demographical Conference & Ceremonial Conference on the 45th anniversary of the Slovak Statistical and Demographical Society

Sládkovičovo

(20. marca 2013)

Fotka 1 Fotka 2 Fotka 3 Fotka 4 Fotka 5
Fotka 6 Fotka 7 Fotka 8 Fotka 9 Fotka 10
Fotka 11 Fotka 12 Fotka 13 Fotka 14 Fotka 15
Fotka 16 Fotka 17 Fotka 18 Fotka 19 Fotka 20
Fotka 21 Fotka 22 Fotka 23 Fotka 24 Fotka 25