21. Medzinárodný seminár Výpočtová štatistika 2012

Prehliadka prác mladých štatistikov 2012

21th International Seminar Computational Statistics 2012 & Review of Papers of Young Statisticians and Demographers 2012

Štatistický úrad SR, Bratislava

(6-7. decembra 2012)

Tu si môžete stiahnuť všetky obrázky vo formáte RAR.

Fotka 1 Fotka 2 Fotka 3 Fotka 4 Fotka 5
Fotka 6 Fotka 7 Fotka 8 Fotka 9 Fotka 10
Fotka 11 Fotka 12 Fotka 13 Fotka 14 Fotka 15
Fotka 16 Fotka 17 Fotka 18 Fotka 19 Fotka 20
Fotka 21 Fotka 22 Fotka 23