Slávnostná konferencia k 40. výročiu založenia Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti

Ceremonial Conference on the 40th anniversary of the Slovak Statistical and Demographical Society

Štatistický úrad SR, Bratislava

(27. marca 2008)

Fotka 1 Fotka 2 Fotka 3 Fotka 4 Fotka 5
Fotka 6 Fotka 7 Fotka 8 Fotka 9 Fotka 10
Fotka 11 Fotka 12 Fotka 13 Fotka 14 Fotka 15
Fotka 16 Fotka 17 Fotka 18 Fotka 19